30 Δεκ 2012

Εγκαρίτικα Κάλαντα Χριστουγέννων

ΚΑΛΗΝ ΕΣΠΕΡΑ ΑΡΧΟΝΤΕΣ

1
Καλήν εσπέρα άρχοντες
Κι αν είναι ο ορισμός σας
Χριστού τη Θεία Γέννηση
Να μπω στ’ αρχοντικό σας
11
Όπως υπάγει και αυτός
Για να Τον προσκυνήσει
Με δόλον ο μισόθεος
Για να Τον αφανίσει
21
Όσα παιδία εύρωσι
Δύο χρονών και κάτω
Όλα να τα περάσωσι
Ευθύς απ’ τα σπαθιά των
2
Χριστός γεννάται σήμερον
Εν Βηθλεέμ τη πόλη
Οι Ουρανοί αγάλλονται
Χαίρε η κτίσης όλη
12
Φεύγουν οι μάγοι τρέχοντας
Και τον αστέρα βλέπουν
Φως θεϊκόν κατέβαινε
Και με χαρά προστρέχουν
22
Χιλιάδες δεκατέσσερις
Σφάζουν σε μια ημέρα
Θρήνο, κλαυθμό και οδυρμό
Είχε κάθε μητέρα
3
Εν τω σπηλαίω τίκτεται
Εν φάτνη των αλόγων
Ο βασιλεύς των ουρανών
Και ποιητής των όλων
13
Φθάσαντες εις το σπήλαιον
Βρίσκουν τη Θεοτόκο
Και εβάστα στας αγκάλας της
Τον Άγιο της Τόκο
23
Και επληρώθη το ρηθέν
Προφήτου Ησαΐου
Μετά των άλλων προφητών
Και του Ιερεμίου
4
Πλήθος αγγέλων ψάλλουσι
Το δόξα εν υψίστοις
Και τούτο αξιον εστί
Η των ποιμένων πίστις
14
Γονατιστοί Τον προσκυνούν
Και δώρα Του χαρίζουν
Σμύρνα, χρυσό και λίβανο
Θεό Τον ευφημίζουν
24
Και σας καληνυχτίζουμε
Πέσετε κοιμηθείτε
Ολίγον ύπνον πάρετε
Και ευθύς να σηκωθείτε
5
Εκ της Περσίας έρχονται
Τρεις μάγοι με τα δώρα
Άστρο λαμπρό τους οδηγεί
Χωρίς να λείψει ώρα
15
Τα σμύρνα δε ως άνθρωπον
Χρυσόν ως βασιλέα
Και λίβανον ως ο Θεός
Σ’ όλη την ατμοσφαίραν
25
Να βάλετε τα ρούχα σας
Όμορφα ενδυθείτε
Στην εκκλησία τρέξατε
Με προθυμία μπείτε
6
Φθάσαντες εις Ιερουσαλήμ
Με πόθο ερωτώσι
Που εγεννήθη ο Χριστός
Να παν’ να τον ευρώσι
16
Κι αφού Τον επροσκύνησαν
Ευθύς πάλι μισεύουν
Και τον Ηρώδη μελετούν
Να πάνε για να εύρουν
26
Ακούσατε με προσοχή
Όλη την υμνωδία
Και με πολύ ευλάβεια
Τη Θεία Λειτουργία
7
Δια Χριστόν ως ήκουσε
Ο Βασιλεύς Ηρώδης
Αμέσως εταράχθηκε
Κι έγινε θηριώδης
17
Πλην άγγελος εξ ουρανού
Βγαίνει τους εμποδίζει
Άλλη οδό να πορευθούν
Αυτός τους διορίζει
27
Κι αφού πάλι γυρίσετε
Εις το αρχοντικό σας
Ευθύς τραπέζι στρώσατε
Βάλτε το φαγητό σας
8
Ότι πολλά φοβήθηκε
Δια τη βασιλεία
Μη του την πάρει ο Χριστός
Και χάσει την αξία
18
Και πάλιν άλλος άγγελος
Τον Ιωσήφ προστάζει
Εις Αίγυπτον να πορευτεί
Και εκεί να ησυχάζει
28
Και το σταυρό σας κάνετε
Γευθείτε ευφρανθείτε
Δώστε και κανενός φτωχού
Ό,τι να υστερείται
9
Κράζει τους μάγους και ρωτά
Πού ο Χριστός γεννάται
Εις Βηθλεέμ εμείς ξέρομεν
Ως η γραφή διηγάται
19
Να πάρει και τη Μαριάμ
Ομού με Τον Υιό της
Γιατί ο Ηρώδης Τον ζητεί
Τον Τόκο Τον δικό της
29
Δώστε και μας τον κόπο μας
Ό,τι είναι ο ορισμός σας
Και Χριστός μας πάντοτε
Να είναι βοηθός σας
10
Τους είπε να υπάγωσι
Και όπου Τον ευρώσι
Αφού Τον προσκυνήσουσι
Να πάν’ να του ειπώσι
20
Μη βλέπων δε ο Βασιλεύς
Τους μάγους να γυρίζουν
Εις Βηθλεέμ επρόσταξε
Παιδί να μην αφήσουν
30
Και εις έτη πολλά!!!
1 Όπως ψάλλεται στις Εγκαρές της Νάξου (έκδοση 1- επιμέλεια: Νίκος Γ. Μπουλαξής, Δεκέμβριος 2002)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου