Τις προτάσεις του για την πλήρωση των κενών θέσεων του Προέδρου, του Αντιπροέδρου Α’ και ενός μέλους της ΡΑΕ, γνωστοποίησε ο Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Παναγιώτης Λαφαζάνης, με επιστολή που απέστειλε στην Πρόεδρο της Βουλής από την οποία και ζητεί να συγκληθεί η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, προκειμένου να διατυπώσει γνώμη.
Ειδικότερα, με την επιστολή του, ο Υπουργός ΠΑΠΕΝ εισηγείται να οριστούν στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), οι:
Νικόλαος Μπουλαξής του Γεωργίου, ως Πρόεδρος,
Σωτήριος Μανωλκίδης του Κωνσταντίνου,  ως Αντιπρόεδρος Α’, και
Νεκταρία Καρακατσάνη του Βάιου, ως Μέλος.