10 Φεβ 2012

Ο ΧΥΤΑ Νάξου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη


Με αποφάσεις του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιάννη Μαχαιρίδη εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013 δύο νέα έργα για την προστασία του περιβάλλοντος, με συνολικό προϋπολογισμό 9,8 εκ. €. Τα έργα αυτά είναι, ο Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Νάξου (9,1 εκ. €) στη θέση Κορφή Ξύδη και η αποκατάσταση του Χώρου Αναξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) στη θέση Λυγαριά και Εξοπλισμός Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμου Κύθνου (660 χιλ. €). Την ικανοποίησή του για την ένταξη του έργου του ΧΥΤΑ Νάξου στο ΕΣΠΑ, εξέφρασε ο δήμαρχος, Μανόλης Μαργαρίτης. Τι περιλαμβάνουν τα έργα...

Η θέση Κορφή Ξύδη
 Ο δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Μανόλης Μαργαρίτης, εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός και τόνισε ότι:

«Ένα μεγίστης σημασίας έργο για το δήμο μας επιτέλους ξεκινάει. Η σωστή διαχείριση των απορριμμάτων, η προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας μας αποτελούν σημαίνοντα στόχο για τη διοίκηση του δήμου και τα αποτελέσματα των σωστών ενεργειών μας αρχίζουν να αποδίδουν. Με την ολοκλήρωση του έργου και με παράλληλες ενέργειες που θα ενταθούν άμεσα, όπως η βελτιστοποίηση και η γενίκευση της ανακύκλωσης απορριμμάτων σε όλο το δήμο και η αποκατάσταση των υπαρχόντων ΧΑΔΑ, το φλέγον ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων θα λυθεί. Με την αμέριστη  συνεργασία δήμου – δημοτών μπορούμε να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα σε όλους τους τομείς, που αφορούν στη διαβίωσή μας».

 Το έργο αφορά στην κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) στη Νάξο για
την ταφή μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, σε γήπεδο έκτασης περίπου 170 στρεμμάτων, που βρίσκεται στη θέση «Κορφή Ξύδη» του Δήμου Νάξου και  Μικρών Κυκλάδων.

Η επιφάνεια του ενεργού ΧΥΤΑ εκτιμάται σε 44 στρέμματα περίπου, με μέση ετήσια δυναμικότητα 15.450 τόνους αστικών στερεών αποβλήτων.

Ο συνολικός όγκος ΧΥΤΑ για 20 έτη λειτουργίας εκτιμάται σε 463.500m3, συμπεριλαμβανομένου του υλικού περιοδικής επικάλυψης εκτός της τελικής.

Οι εργασίες για την κατασκευή του XYTA περιλαμβάνουν έργα, χωματουργικά (μορφοποιήσεις βάσης και πρανών), στεγάνωσης πυθμένα και πρανών, εγκαταστάσεις χώρου εισόδου, συλλογής και διαχείρισης των στραγγισμάτων, αποστράγγιση χώρου, κτιριακά, ηλεκτρομηχανολογικά, ελέγχου λειτουργίας και
αποκατάστασης.

Περιλαμβάνονται επίσης έργα οδοποιίας (οδός πρόσβασης μήκους περίπου 710m και εσωτερική οδοποιία εντός του οικοπέδου περίπου 300m και πλάτους 6m), πρασίνου, περίφραξης. Για την παρακολούθηση των υπογείων υδάτων κατά την φάση λειτουργίας θα εκτελεστούν τρεις (3) γεωτρήσεις.
     Επίσης για το έργο προβλέπεται η προμήθεια ενός αυτοκινούμενου μηχανήματος διάστρωσης και συμπύκνωσης απορριμμάτων (κατσικοπόδαρο) με κινητήρα DIESEL.
     Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και η δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 9.144.400 ευρώ.


 Τα στοιχεία που δίνει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για τα έργα:
Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Νάξου (9,1 εκ. €)
Πρόκειται για ένα έργο πολύ μεγάλης σημασίας, δεδομένου ότι έρχεται να θέσει τέρμα στην ανεξέλεγκτη διάθεση των απορριμμάτων και να προσφέρει αναβάθμιση της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος στο μεγαλύτερο και ένα από τα πιο αναπτυσσόμενα νησιά των Κυκλάδων. Ο ΧΥΤΑ θα κατασκευαστεί σε οικόπεδο έκτασης περίπου 170 στρεμμάτων, που βρίσκεται στην περιοχή «Κορφή Ξύδη» στη βορειοδυτική πλευρά της Νάξου.

Θα καταλαμβάνει περίπου 44 στρέμματα, θα έχει μέση ετήσια δυναμικότητα  15.450 τόνους αστικών στερεών αποβλήτων και εκτιμάται ότι θα καλύψει τις ανάγκες του νησιού για 20 χρόνια. Το έργο που θα υλοποιηθεί με φορέα την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ, περιλαμβάνει επίσης έργα οδοποιίας, πρασίνου, περίφραξης και προμήθεια ενός αυτοκινούμενου μηχανήματος διάστρωσης και συμπύκνωσης απορριμμάτων.
Αποκατάσταση του Χώρου Αναξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) στη θέση Λυγαριά και Εξοπλισμός Διαχείρισης Στερεών  Αποβλήτων Δήμου Κύθνου (660 χιλ. €)
Το έργο που θα υλοποιηθεί από το Δήμο της Κύθνου σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, περιλαμβάνει την αποκατάσταση του ΧΑΔΑ στην περιοχή Λυγαριά που λειτουργούσε από το 1985 μέχρι το 2008. Επίσης περιλαμβάνει την προμήθεια υλικών ανακύκλωσης και κομποστοποίησης, την προμήθεια εξοπλισμού προσυγκέντρωσης και συμπίεσης ανακυκλώσιμων υλικών και την προμήθεια οχημάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου