12 Νοε 2011

Τακτική συνεδρίαση του Δ. Σ. του Συλλόγου μας

Την Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 10:30 π.μ., έχει προγραμματισθεί τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εγκαριτών Νάξου (6η συνεδρίαση νέου Διοικητικού Συμβουλίου) με τα εξής θέματα συζήτησης:
1. Διαθέσιμα και δεσμεύσεις ταμείου (συνέχεια προηγούμενης συνεδρίασης).

2. Ημερολόγιο 2012 και χειμερινές εκδηλώσεις Συλλόγου (συνέχεια προηγούμενης συνεδρίασης).

3. Αξιολόγηγη εξελίξεων για το ΧΥΤΑ Νάξου στην Κορυφή Ξύδη και επόμενες ενέργειες Συλλόγου (συνέχεια προηγούμενης συνεδρίασης).
4. Αιτήματα για δημιουργία ράμπας στην άκρη των σκαλοπατιών σε στενό του χωριού (συνέχεια προηγούμενης συνεδρίασης).

5. Αποφάσεις σχετικά με τη διατήρηση της συμμετοχής του Συλλόγου στην ΟΝΑΣ.

6. Αξιολόγηση της προωθούμενης συνεργασίας Δήμου Νάξου και ΜΚ και ΕΥΔΑΠ για εκμετάλλευση των νερών του νησιού, σε σχέση με το συμφέρον του χωριού. 
7. Λοιπά τρέχοντα θέματα.
Η συνεδρίαση θα λάβει χώρα ταυτόχρονα στην Αθήνα (γραφεία Συλλόγου, Ανοίξεως 3-5, Γαλάτσι) και στις Εγκαρές (Κοινοτικό Ιατρείο-Γραφείο).
Η Συνεδρίαση είναι ανοιχτή στα Μέλη του Συλλόγου. Συνεπώς, πέρα από τα τακτικά και αναπληρωματικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καλείται και κάθε Μέλος του Συλλόγου που επιθυμεί να παρευρεθεί στις συζητήσεις.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συλλόγου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου