27 Νοε 2011

7η συνεδρίαση Δ.Σ. του Συλλόγου μας

Την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 7:30 μ.μ., έχει προγραμματισθεί τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εγκαριτών Νάξου (7η συνεδρίαση νέου Διοικητικού Συμβουλίου) με τα εξής θέματα συζήτησης:

1. Ημερολόγιο 2012 και χειμερινές εκδηλώσεις Συλλόγου (συνέχεια προηγούμενης συνεδρίασης).
2. Αποφάσεις σχετικά με τη διατήρηση της συμμετοχής του Συλλόγου στην ΟΝΑΣ (συνέχεια προηγούμενης συνεδρίασης).
3. Αξιολόγηση της προωθούμενης συνεργασίας Δήμου Νάξου και ΜΚ και ΕΥΔΑΠ για εκμετάλλευση των νερών του νησιού, σε σχέση με το συμφέρον του χωριού (εξ αναβολής προηγούμενης συνεδρίασης).
4. Μητρώο Μελών Συλλόγου και συνδρομές. 
5. Καταγραφή γενεαλογικού δένδρου οικογενειών χωριού και ονομάτων περιβολιών. 
6. Αιτήματα για δημιουργία ράμπας στην άκρη των σκαλοπατιών σε στενό του χωριού (συνέχεια προηγούμενης συνεδρίασης). 
7. Λοιπά τρέχοντα θέματα.

Η συνεδρίαση θα λάβει χώρα ταυτόχρονα στην Αθήνα (γραφεία Συλλόγου, Ανοίξεως 3-5, Γαλάτσι) και στις Εγκαρές (Κοινοτικό Ιατρείο-Γραφείο).
Η Συνεδρίαση είναι ανοιχτή στα Μέλη του Συλλόγου. Συνεπώς, πέρα από τα τακτικά και αναπληρωματικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καλείται και κάθε Μέλος του Συλλόγου που επιθυμεί να παρευρεθεί στις συζητήσεις. 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συλλόγου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου