21 Ιουλ 2011

Π Ρ Ο Σ Φ Υ Γ Η...


Προς τον
Γενικό Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
Επτανήσου 35, Ερμούπολη
Σύρος

Π Ρ Ο Σ Φ Υ Γ Η

1.       Του Πολιτιστικού Εξωραϊστικού Σωματείου με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ – ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΑΤΑΛΙΩΤΙΣΣΑ», το οποίο εδρεύει στο χωριό Γαλήνης Νάξου, Τ.Κ. Γαλήνης, όπως εκπροσωπείται κατά τον νόμο
2.       Του Συλλόγου Εγκαριτών Νάξου «Ο ΑΓΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ανοίξεως αρ. 3-5 (Γαλάτσι), όπως εκπροσωπείται κατά τον νόμο
3.       Του μη κερδοσκοπικού σωματείου με την επωνυμία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ», με έδρα την Νάξο, όπως εκπροσωπείται νόμιμα
4.       Αναστάσιου Κρητικού του Ιακώβου, κατοίκου Αθηνών
5.       Φλωρεντίας Μιχελοπούλου του Ανδρέα, κατοίκου Τ.Κ. Γαλήνης Νάξου
6.       Αθανασίου Νανά του Κωνσταντίνου, κατοίκου Τ.Κ. Γαλήνης Νάξου
7.       Πέτρου Νανά του Κωνσταντίνου, κατοίκου Τ.Κ. Γαλήνης Νάξου
8.       Ιωάννη Κουτάτζη του Αντωνίου, κατοίκου Τ.Κ. Γαλήνης Νάξου
9.       Στυλιανού Κουτάτζη του Εμμανουήλ, κατοίκου Τ.Κ. Γαλήνης Νάξου
10.   Αθανάσιου Κουτάτζη του Ιωάννου, κατοίκου Τ.Κ. Γαλήνης Νάξου
11.   Γεώργιου Κουτάτζη του Στυλιανού, κατοίκου Κορίνθου
12.   Γεωργίου Μελισσουργού του Γερμάνου, κατοίκου Χώρας Νάξου
13.   Στέφανου Μελισσουργού του Γερμάνου, κατοίκου Χώρας Νάξου
14.   Αγγελου Λάσκαρη του Νικολάου, κατοίκου Τ.Κ. Εγκαρών Νάξου
15.   Ιωάννη Λάσκαρη του Νικολάου, κατοίκου Τ.Κ. Εγκαρών Νάξου
16.   Στυλιανού Περιάλη του Εμμανουήλ, κατοίκου Τ.Κ. Γαλήνης Νάξου
17.   Κυριακής Κρητικού συζ. Ιακώβου, Τ.Κ. Γαλήνης Νάξου

Για την ακύρωση της απόφασης με αρ. Από. 156/2011 της 18ης/2011 έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων της 29ης Ιουνίου 2011 για την «κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για την υλοποίηση του έργου: Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) νήσου Νάξου»

--------------------------------------------------------------------------
Με την προσβαλλόμενη απόφαση με αρ. Από. 156/2011 της 18ης/2011, που λήφθηκε στην  έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων της 29ης Ιουνίου 2011 για την «λήψη απόφασης για την κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για την υλοποίηση του έργου: Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) νήσου Νάξου», κηρύχθηκε αναγκαστική απαλλοτρίωση αγροτικής έκτασης 180.434,61 μ2 για τη δημιουργία χώρου ΧΥΤΑ και οδού πρόσβασης, στην θέση «Κορυφή Ξύδη», εντός των ορίων της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου και της Τοπικής Κοινότητας Γαλήνης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων. Κατά της απόφασης αυτής προσφεύγουμε, κατά τις διατάξεις του αρ. 227 Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) και αρ. 212 § 8 του Ν. 3463/06 (Νέου Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα) και ζητάμε την ακύρωση και την εξαφάνισή της για τους ακόλουθους νόμιμους και βάσιμους λόγους και όσους τυχόν θα προσθέσουμε αργότερα νόμιμα:

 1. Γιατί παραβιάσθηκε η βασική αρχή της δημοσιότητας των συνεδριάσεων, η οποία αποτελεί επίτευγμα των ελεύθερων και δημοκρατικών πολιτευμάτων, κατά παράβαση των διατάξεων του αρ. 96 του Κ.Δ.Κ., στην παράγραφο 1 του οποίου ρητά ορίζεται ότι οι συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου είναι δημόσιες. Το ίδιο ορίζεται στην § 1 του αρ. 4 του πρότυπου κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου (απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 16852/2011 – ΦΕΚ 661/Β/2011).  Η δημοσιότητα των συνεδριάσεων διασφαλίζει την συμμετοχή των δημοτών και την ελεύθερη παρακολούθηση της συνεδριάσεως και αποβλέπει στην ενίσχυση του αισθήματος ευθύνης των συμβούλων και καθιστά ουσιαστικό και ευχερή τον έλεγχο τήρησης του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα. Ιδιαίτερα επιβάλλεται η τήρηση της αρχής της δημοσιότητας όταν πρόκειται για λήψη απόφασης για απαλλοτρίωση ακινήτων, μέτρο εξαιρετικό και επαχθές, που στερεί τον πολίτη από την ιδιοκτησία του, η οποία προστατεύεται από το αρ. 17 του Συντάγματος. Εν τούτοις η συνεδρίαση της 29ης Ιουνίου 2011, κατά την οποία λήφθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση έγινε κεκλεισμένων των θυρών! Υπήρχε παρουσία αστυνομικών έξω από το Δημοτικό Μέγαρο, που απαγόρευε κάθε είσοδο πολιτών! Ασφαλώς δεν μπορεί να νοηθεί απαγόρευση παρακολούθησης των συνεδριάσεων κατά την επιθυμία της δημοτικής αρχής, αφού αίρεται η βασική αρχή της δημοσιότητας των συνεδριάσεων, με την απαγόρευση  συμμετοχής και παρακολούθησης της συνεδρίασης των ενδιαφερόμενων και θιγόμενων ιδιωτών, κατοίκων, ως επί το πλείστον, των χωριών που θίγονται από την απαλλοτρίωση και από το αδόκιμο και αναχρονιστικό σχέδιο δημιουργίας ΧΥΤΑ στην Κορυφή Ξύδη, ήτοι των κατοίκων των χωριών Γαλήνης και Εγκαρών! Η διαπίστωση της έλλειψης δημοσιότητας, ήτοι της συνεδρίασης του ΔΣ κεκλεισμένων των θυρών (χωρίς βεβαίως, να τηρηθεί η εξαιρετική διαδικασία για συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών με λήψη απόφασης με πλειοψηφία των 4/5 των μελών του δημοτικού συμβουλίου και μετά από αιτιολογημένη απόφαση, που να έχει ληφθεί σε δημόσια συνεδρίαση) είναι ευχερής, από μαρτυρίες δεκάδων πολιτών, τις δημοσιεύσεις του τοπικού τύπου (δείτε την τοπική εφημερίδα της Νάξου Κυκλαδική της επομένης μέρας, απόσπασμα της οποίας σας προσκομίζουμε), αλλά και από το ρεπορτάζ των τοπικών ραδιοφωνικών σταθμών, που περιέγραφαν το πρωτοφανές γεγονός της διεξαγωγής του ΔΣ κεκλεισμένων των θυρών, όπως και στο δελτίο ειδήσεων του Κυκλαδικού Τηλεοπτικού Σταθμού ZEVS TV, καθώς δεν επετράπη ούτε στην τηλεοπτική κάμερα να περάσει εντός του δημοτικού μεγάρου! Κατά συνέπεια παραβιάστηκε και η αρχή που διέπει τον κανονισμό λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου, που ορίζει ότι στους δημοσιογράφους και γενικά σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πρέπει να παρέχεται κάθε διευκόλυνση και ότι επιτρέπεται η ραδιοφωνική και τηλεοπτική κάλυψη των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία αποτελεί επί μέρους έκφανση της βασικής αρχής της δημοσιότητας των συνεδριάσεων.

  Η απαράδεκτη και αντιδημοκρατική αυτή συμπεριφορά καταδικάστηκε με δελτία τύπου από όλες τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης, καθώς και με διαμαρτυρίες των σωματείων Γαλήνης, Εγκαρών, ΠΕΚΙΝ Νάξου και από την πολιτική παράταξη των Οικολόγων – Πρασίνων. Κατά συνέπεια υπάρχει απόλυτη ακυρότητα της ληφθείσας απόφασης.

 2. Παραβιάστηκε η υποχρέωση πρόσκλησης Προέδρου Τοπικού Συμβουλίου, αφού στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα, που αφορούν το αντίστοιχο τοπικό διαμέρισμα. Ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου μετέχει στις συνεδριάσεις, με δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση μη πρόσκλησης η σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου είναι άκυρη (παρ. 7 αρ. 95 του ΚΔΚ, καθώς και § 7 αρ. 67 Ν. 3852/2010). Στην συγκεκριμένη συνεδρίαση το θέμα αφορούσε άμεσα και την κοινότητα των Εγκαρών, η οποία, δια εκπροσώπων των κατοίκων της, είχε προσκληθεί ειδικώς σε προηγούμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στις 30.3. 2011 να καταθέσει τις απόψεις της, στοιχείο που αναγνωρίζει το άμεσο ενδιαφέρον της Κοινότητας στο θέμα της απαλλοτρίωσης ακινήτων για δημιουργία ΧΥΤΑ στην περιοχή της. Η μη πρόσκληση του Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου Εγκαρών επιφέρει ακυρότητα της προσβαλλόμενης απόφασης. Επίσης σε μια τόσο σοβαρή υπόθεση, δεν μπορούσε να ληφθεί νομίμως απόφαση χωρίς συμμετοχή των εκπροσώπων των Τοπικών Συμβουλίων των Κοινοτήτων Γαλήνης και Εγκαρών, ο δεύτερος των οποίων δεν έλαβε ποτέ πρόσκληση, η δε πρώτη αδυνατούσε να συμμετάσχει σε παράνομη συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών, με απαγόρευση παρακολούθησης των συμπολιτών της – δημοτών και κατοίκων της οικείας Κοινότητας!
 3. Κατά παράβαση των διατάξεων του νόμου κρίθηκε κατεπείγουσα η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, επί της οποίας εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση. Αιτιολογία φέρεται ότι είναι το γεγονός ότι το ίδιο θέμα είχε τεθεί σαν θέμα ημερήσιας διάταξης της τακτικής συνεδρίασης της 28.6.2011, η οποία δεν μπόρεσε να πραγματοποιηθεί λόγω παράνομης κατάληψης του Δημαρχιακού Μεγάρου και της αίθουσας του Δημοτικού Συμβουλίου από πολίτες και ότι πρέπει να ληφθεί άμεσα σχετική απόφαση για την υλοποίηση του έργου λόγω του επαπειλούμενου κλεισίματος του μοναδικού υφιστάμενου ΧΑΔΑ στις 30.6.2011 και κινδύνου επιβολής προστίμων λόγω συνέχισης λειτουργίας του ΧΑΔΑ. Η αιτιολογία αυτή δεν είναι νόμιμη και δεν δικαιολογεί την κατεπείγουσα συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, κατά τις διατάξεις της § 5 ν. 3852/10, § 4 του αρ. 95 ΚΔΚ και αρ. 3 § 9 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου. Όπως έχει νομολογηθεί, κατεπείγον μπορεί να χαρακτηριστεί ένα θέμα, όταν από την αναβολή συζητήσεώς του κινδυνεύουν άμεσα και σοβαρά τα κοινοτικά συμφέροντα ή η ζωή ή η περιουσία των δημοτών. Στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν συντρέχουν τα πραγματικά αυτά περιστατικά που δικαιολογούν το κατεπείγον του θέματος και η σχετική απόφαση λήφθηκε κατά παράβαση των αρχών της χρηστής και εύρυθμης διοίκησης και κατά κατάχρηση της διακριτικής εξουσίας του δημοτικού συμβουλίου. Δεν νοείται το ίδιο θέμα να μην είναι κατεπείγον για την συνεδρίαση της 28.6.2011 (οπότε και απετέλεσε θέμα της τακτικής συνεδρίασης) και να καθίσταται κατεπείγον για την συνεδρίαση της 29.6.2011! Τι μεσολαβεί μέσα σε μια μέρα, που να δικαιολογεί την μεταβολή της φύσης του συζητουμένου θέματος και να καθιστά κατεπείγουσα την φύση του? Η επικαλούμενη πρόφαση της εμποδίσεως της συνεδριάσεως της 28ης Ιουνίου από πολίτες, δεν δικαιολογεί κατεπείγοντα χαρακτήρα, αλλά συνιστά ατυχή αντίδραση της δημοτικής αρχής στις εύλογες διαμαρτυρίες των θιγομένων πολιτών. Επίσης, ούτε η επίκληση προθεσμίας υποχρεωτικής διακοπής λειτουργίας του ΧΑΔΑ, καθιστά κατεπείγουσα την συζήτηση του θέματος αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για την μελλοντική κατασκευή ΧΥΤΑ, που πέραν της αμφιβόλου νομιμότητας αυτού του έργου, που είναι αντίθετο στην κοινοτική νομοθεσία, κάτι που το Συμβούλιο της Επικρατείας θα κρίνει μελλοντικά, η συζήτηση και λήψη απόφασης για αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων, αποτελεί μία μεμονωμένη πράξη του σύνθετου αυτού έργου, η διαδικασία του οποίου έχει ήδη διαρκέσει σχεδόν μία δεκαετία και αναμένεται να κρατήσει τουλάχιστον άλλη μία δεκαετία για την τυχόν ολοκλήρωσή του, εάν βεβαίως ποτέ ολοκληρωθεί, αφού στερείται των προϋποθέσεων και προδιαγραφών σύγχρονων μονάδων διαχείρισης αστικών αποβλήτων. Ήτοι, δεν συντρέχει κανένας λόγος που να δικαιολογεί το κατεπείγον της συζητήσεως, αφού με την λήψη απόφασης για την αναγκαστική απαλλοτρίωση, ούτε ολοκληρώνεται η διαδικασία, ούτε άμεσα αντικαθίσταται ο ΧΑΔΑ, ώστε να δικαιολογείται η αποφυγή κάποιων, όλως αορίστως επικαλουμένων, προστίμων από την συνέχιση της λειτουργίας του! Είναι προφανές ότι η κατά την κατεπείγουσα διαδικασία ψήφιση του θέματος της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, το μόνον που εξυπηρέτησε ήταν να αποφευχθεί η εύλογη αντίδραση του αγανακτισμένου κόσμου, για την προώθηση ενός ξεπερασμένου τεχνικά έργου, που θα βλάψει το περιβάλλον και το οικοσύστημα των νησιών μας και η επίτευξη λήψεως αποφάσεως χωρίς ενημέρωση των πολιτών. Κάτι, που επειδή δεν επετεύχθη, ακολούθησε η συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών, κατά παράβαση της αρχής της δημοσιότητας των συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου. Συνεπώς και εκ του λόγου αυτού είναι άκυρη η προσβαλλόμενη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

 4. Η απόφαση είναι άκυρη και για παράβαση της νόμιμης διαδικασίας. Όπως ρητά αναφέρεται στο ίδιο το κείμενο της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου: «Κηρύσσει υπέρ του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την αναγκαστική απαλλοτρίωση αγροτικής έκτασης …». Ο χώρος έχει χαρακτηριστεί γη υψηλής παραγωγικότητας στο Π.Δ. της 13.10.1988 περί καθορισμού ζώνης οικιστικού ελέγχου κλπ. (ΦΕΚ Δ’ 846/24.11.1988). Εκτός του ότι δεν είναι επιτρεπτή η κατασκευή ΧΥΤΑ σε χώρο υψηλής παραγωγικότητας, ρητά ορίζεται στην διάταξη του αρ. 212 § 3 του ΚΔΚ ότι «Για την κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης αγροτικής έκτασης απαιτείται επιπλέον και γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας Γεωργίας της οικείας νομαρχιακής αυτοδιοίκησης στην περιοχή της οποίας βρίσκεται η έκταση ή το μεγαλύτερο τμήμα αυτής». Η απουσία της γνώμης της αρμόδιας Υπηρεσίας Γεωργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, αποτελεί πρόσθετο λόγο ακυρότητας της ληφθείσας απόφασης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων.

 5. Είναι αναληθές το αναφερόμενο στην εισήγηση για την λήψη της απόφασης για αναγκαστική απαλλοτρίωση, πως θετικά για την λειτουργία ΧΥΤΑ στην περιοχή έχουν γνωμοδοτήσει η ΚΑ’ Εφορία Προϊστορικών & Κλασσικών Αρχαιοτήτων και η 2η Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, κάτι που είναι ανακριβές, αφού ειδικά η τελευταία υπηρεσία δεν έχει γνωμοδοτήσει για το έργο και έχει σοβαρές επιφυλάξεις λόγω αρχαίων ευρημάτων, όπως προκύπτει από το έγγραφό της με αρ. πρ. 8382/6.9.2010 προς τον κ. Αναστάσιο Κρητικό, ιδιοκτήτη κτημάτων της περιοχής, όπου η απαλλοτρίωση, αλλά και από το προοίμιο της Απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με αρ. πρ. 763/463/16.2.2010 για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή, λειτουργία και επανένταξη του έργου «Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) νήσου Νάξου» (στοιχείο με αρ. 23, στην 3η σελίδα).

 6. Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης πρέπει να περιέχει επί ποινή ακυρότητας σαφή προσδιορισμό του ακινήτου, που απαλλοτριώνεται, με σαφή, ακριβή και πλήρη περιγραφή των απαλλοτριουμένων ακινήτων, των κτισμάτων, δένδρων, μαντρών και γενικά όλων των επί των ακινήτων συστατικών πραγμάτων δεκτικών αξίας. Ο πίνακας των εικαζομένων ιδιοκτητών, το εμβαδόν των ακινήτων και τα κύρια προσδιοριστικά στοιχεία των κατασκευών και συστατικών τους, όπως περιέχονται στην προσβαλλόμενη απόφαση, είναι πλήρως λανθασμένος. Δεν αναφέρονται τα ελαιόδενδρα και άλλα δένδρα, αμπέλια, πηγάδια και κτίσματα (μικροί οικίσκοι), επίσης μια αρχαία κρήνη που βρίσκεται μέσα στο γήπεδο που απαλλοτριώνεται, που χρονολογείται από τον 14ο αιώνα, ενώ οι ιδιοκτησίες στερούνται στοιχειώδους ακρίβειας.

  Ενδεικτικά και σύμφωνα με την αρίθμηση του πίνακα της απόφασης:

  α.- Ιδιοκτησία 13. Ιδιοκτήτης Αθανάσιος Κουτάτζης του Ιωάννου και όχι Ιωάννης Κουτάτζης του Αντωνίου
  β.- Ιδιοκτησία , φερόμενη να ανήκει στους Γεώργιο & Στέφανο Μελισσουργό. Πρόκειται για δύο χωριστές ιδιοκτησίες που ανήκουν στον Πέτρο Νανά του Κων.νου το νότιο τμήμα και στον Αθανάσιο Κουτάτζη το βόρειο τμήμα. Δεν αναφέρονται πηγάδι, ελαιόδενδρα, αμπέλια κλπ.
  γ.- Ιδιοκτησία 12. Δεν ανήκει στον Άγγελο Λάσκαρη, αλλά στον Γεώργιο Κουτάτζη, κάτοικο Κορίνθου
  δ.- Ιδιοκτησία 13Α. Δεν ανήκει στον Ιωάννη Λάσκαρη, αλλά στον Αθανάσιο Νανά του Κων. Δεν αναφέρονται ελαιόδενδρα, κρήνη με στέρνα κλπ.
  ε.- Ιδιοκτησία 16, δεν ανήκει στους Γεώργιο και Στέφανο Μελλισουργό, αλλά στον Αθανάσιο Κουτάτζη.
  στ.- Ιδιοκτησία 17, 19, 18. Ιδιοκτησία Γεώργιου και Στέφανου Μελισσουργού. Δεν περιγράφονται υπάρχοντα συστατικά, όπως μάντρα, ερείπια κτίσματος κλπ.
  ζ.- Ιδιοκτησία 20. Ανήκει στους Άγγελο και Ιωάννη Λάσκαρη και όχι στον Αθανάσιο Κουτάτζη
  Όλες οι περιγραφές είναι ατελείς και έχει υπάρξει πλήρης σύγχυση ορίων, ιδιοκτησιών και συστατικών τους, ώστε να καθίσταται και εκ του λόγου αυτού άκυρη η προσβαλλόμενη απόφαση.
Επειδή η προσβαλλόμενη απόφαση εκδόθηκε μη νομίμως.
Επειδή έχουμε άμεσο έννομο συμφέρον για την άσκηση της παρούσας προσφυγής, οι πρώτοι τρεις - σύλλογοι κατοίκων των οικισμών της περιοχής, όπου έχει προγραμματιστεί η δημιουργία ΧΥΤΑ και οι οποίοι έχουν ασκήσει αίτηση ακυρώσεως κατά της ΜΠΕ στο Συμβούλιο της Επικρατείας, επεμβαίνουν δε σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, οι υπόλοιποι σαν ιδιοκτήτες των υπό απαλλοτρίωση ακινήτων.
Για όλους τους λόγους αυτούς και όσους θα προσθέσουμε αργότερα
Ζ Η Τ Α Μ Ε
Να προβείτε στον έλεγχο νομιμότητας της προσβαλλόμενης πράξης και
Να ακυρώσετε την απόφαση με αρ. Από. 156/2011 της 18ης/2011 έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων της 29ης Ιουνίου 2011 για την «κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για την υλοποίηση του έργου: Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) νήσου Νάξου».
Νάξος, 15.7.2011
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου