5 Ιουν 2011

Πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Συλλόγου μας

Την Τετάρτη 8 Ιουνίου 2011 και ώρα 7:30 μ.μ., έχει προγραμματισθεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εγκαριτών Νάξου (1η συνεδρίαση νέου Διοικητικού Συμβουλίου) με τα εξής θέματα συζήτησης:

1. Λειτουργία Δ.Σ. Συλλόγου.
2. Διοργάνωση καλοκαιρινών εκδηλώσεων Συλλόγου, δεδομένης και της συμπλήρωσης 50 ετών από την ίδρυση του Συλλόγου (Μάιος 1961).
3. Ενημέρωση για την παρούσα κατάσταση σχετικά με την επιχειρούμενη κατασκευή ΧΥΤΑ στην Κορυφή Ξύδη και περαιτέρω ενέργειες.
4. Ενημέρωση για την παρούσα κατάσταση λειτουργίας και συντήρησης αναμεταδότη για παροχή τηλεοπτικού σήματος στο χωριό και σχετικές ενέργειες.
5. Ενημέρωση σχετικά με πρόταση αξιοποίησης του Δημοτικού Σχολείου του χωριού.
6. Λοιπά τρέχοντα θέματα.

Η συνεδρίαση θα λάβει χώρα ταυτόχρονα στην Αθήνα (καφενείο-ουζερί ''Οι Κυκλάδες'', Ιπποκράτρους 16 Γαλάτσι) και στις Εγκαρές (Κοινοτικό Ιατρείο-Γραφείο).

Η Συνεδρίαση είναι ανοιχτή στα Μέλη του Συλλόγου. Συνεπώς, πέρα από τα τακτικά και αναπληρωματικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καλείται και κάθε Μέλος του Συλλόγου που επιθυμεί να παρευρεθεί στις συζητήσεις.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συλλόγου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου