24 Μαρ 2011

Συνεδρίαση για τη διαχείριση απορριμάτων


Με πρόσκληση του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Φώτη Μαυρομμάτη, καλούνται οι δημοτικοί σύμβουλοι σε συνεδρίαση την Τετάρτη, 30 Μαρτίου στις 19:00 για συζήτηση του θέματος "διαχείριση απορριμμάτων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων» κατόπιν αιτήσεων: α) ¨Τοπικής Πολιτικής Κίνησης Νάξου Οικολόγων Πράσινων¨, β) Δημοτικής Παράταξης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων ¨Πολίτες για τα νησιά μας¨ και γ) Συλλόγου Εγγαριτών – Συλλόγου Γαληνιωτών Νάξου. Στη συνεδρίαση, θα γίνει και ορισμός Ορκωτού Λογιστή για τον έλεγχο του οικονομικού έτους 2010 Δήμου Νάξου.
Η συνεδρίαση, αποτελεί υλοποίηση της δέσμευσης του δημάρχου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σε όσους αντιδρούν στην κατασκευή ΧΥΤΑ στη Νάξο και ειδικά στην Κορφή Ξύδη. Υπενθυμίζεται, ότι είχαν προχωρήσει σε αποκλεισμό του ΧΑΔΑ και η κινητοποίηση σταμάτησε μετά από αυτήν την εξέλιξη. Στη συνεδρίαση της Τετάρτης 30 Μαρτίου, αναμένεται να παρευρεθεί και η καθηγήτρια του Πολυτεχνείου, κα Λοϊζίδου, για να προτείνει λύσεις για τη διαχείριση των απορριμμάτων.
 
    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Νάξος, 24-03-2011
    ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                            
    ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                 Αρ. Πρωτ.: 3005
    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                        
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
 Προς τον κ. Δήμαρχο και τους  κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 30  Μαρτίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα: 19.00  με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης: 
1. Συζήτηση επί του θέματος «διαχείριση απορριμμάτων  Δήμου  Νάξου & Μικρών Κυκλάδων»  κατόπιν αιτήσεων: α) ¨Τοπικής Πολιτικής Κίνησης Νάξου Οικολόγων Πράσινων¨, β) Δημοτικής Παράταξης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων  ¨Πολίτες για τα νησιά μας¨  και γ) Συλλόγου Εγγαριτών – Συλλόγου Γαληνιωτών Νάξου.
2. Ορισμός Ορκωτού Λογιστή για τον έλεγχο του οικονομικού έτους 2010 Δήμου Νάξου ( Ισολογισμός – Αποτελέσματα Χρήσης). 
3. Αιτήσεις – Τρέχοντα. 
Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου